PotatoesGamesAndSports
SPORTS

NBA FINALS
MIami 88 Dallas 86
Dal Nowitzki 34 points
Mia Wade 29 points